Paris! Berlin! Schwerin!

Konzept, Vorbereitung, Durchführung, Regie.

Producer: Alex Mofa Gang (www.alexmofagang.de)
Kamera: Viktor Schanz (www.viktor-schanz.de)
Editing: Philipp Müller (www.herr-von-mueller.com)

 

Bilder zur Verbreitung in Social-Media Kanälen

IMG_4992 IMG_5014 IMG_5098 IMG_5114 IMG_5203 IMG_5288 IMG_5436 IMG_5593 IMG_5833 IMG_5943 IMG_5985 IMG_6020 IMG_6181 IMG_6285 IMG_6336 ronny_IMG_5075

 

Making-Of

5Z5B7450 5Z5B7465 5Z5B7504 5Z5B7509 5Z5B7533 5Z5B7558 5Z5B7568 5Z5B7598 5Z5B7634 5Z5B7666 5Z5B9392 5Z5B9438 5Z5B9466 5Z5B9567 5Z5B9570 5Z5B9576 5Z5B9590 5Z5B9645 5Z5B9710 5Z5B9736 5Z5B9827

Fotos: Viktor Schanz (www.viktor-schanz.de)

12. Januar 2017